Veiligheid & Integriteit

Veiligheid en integriteit zijn in de afgelopen jaren van toenemend belang geworden voor overheid, bedrijfsleven en individu. Incidenten in binnen- en buitenland hebben een groeiende impact op de samenleving in het algemeen en de getroffen organisatie of groepen in het bijzonder.

Hoewel wordt gesteld dat wereldwijd de onveiligheid afneemt, nemen de intensiteit en impact van veiligheidsincidenten toe. Niet alleen de veiligheidssituatie, maar het gevoel van (on)veiligheid en het sentiment staan hierbij centraal. Het proactief inventariseren van veiligheidsrisico’s en het formuleren van beleid om risico’s te minimaliseren vermindert het aantal incidenten. Het ontwikkelen en beoefenen van een adequate reactie op incidenten verlaagt de impact en vermindert (gevolg)schade aanzienlijk.

Ook het belang dat wordt gehecht aan integer handelen van bedrijfsleven en overheid groeit. In een integere organisatie gaan mensen zorgvuldig om met de hun toevertrouwde bedrijfsmiddelen, heerst onderling respect en wordt met externe belangen daadwerkelijk rekening gehouden. Door de eenvoudige toegang tot (massa-) media hebben incidenten grote publicitaire impact en grote negatieve gevolgen voor de getroffen organisatie.

Nieuws

Association of Certified Fraud Exeminars: “Fraudepreventie werkt!”

Elke twee jaar stelt ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) een rapport samen over feiten en trends op het gebied van fraude. Het rapport wordt samengesteld op basis van een wereldwijde enquête die onder de leden wordt gehouden. Recentelijk is het “2012 Report to the Nations” uitgekomen. Een kort overzicht van de hoofdpunten, conclusies en aanbevelingen.

Lees verder

Meer weten?

Hendrik (Henno) de Kruijk

+ 31 (0) 6 1321 68 66

info@integrity-solutions.nl